Tohum: Avrupa Adaleti Biyoçeşitliliği Ölümüne Ağır Hapis Cezasına Mahkum Etti

Tohum: Avrupa Adaleti Biyoçeşitliliği Ölümüne Ağır Hapis Cezasına Mahkum Etti

Guy Kastler

Temmuz 2012

Avrupa Birliği Adalet Divanı 12 Temmuz 2012 günü açıkladığı kararında, çiftçi tohumları için getirilen ticaret yasağının Avrupa Yönerge hedeflerine uygun olduğunu açıkladı. Çiftçi tohumlarının dağıtımını yapan Kokopelli Birliği’ne karşı tohum şirketi Baumaux tarafından yapılan suç duyurusuna cevaben, Nancy İdare Mahkemesi biyoçeşitliliği mahkum etti.

Avrupa hakimleri, Avrupa Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün, ticareti yapılan tohumlarda aranan yeknesaklık ve durulmuşluk ilkelerinin oransız olduğuna dair cesur hükümlerini izleme yolunu seçmediler. Bu sonuç, yetiştirilen biyoçeşitiliği korumak için, Avrupa Yönergeleri’nin acil olarak yenilenmesi gereğini birkez daha doğruluyor.

Hükümlü davasında bulunmadı: eğer mahkeme üyelerinin gerçek bitkleri görme şansı olasaydı, tarla ve bahçelerdeki - sanayinin kataloglarında bulunmayan - bu bitkilerin sanayi ürün gibi birbirinin tıpatıp aynısı olmadıklarına tanık olurlardı. Tohum sanayi sadece elli yıldır, her yerde aynı kimyasal gübre ve ilaca uyumlu olmaları için tohumları standartlaştırıyor. Oysa “atalık” tohumları binlerce yıl boyunca bu kimyasal payanda olmadan, çitfçi tarafından yöresel, iklimsel ve insan ihtiyaçlarının değişkenlerine ve çeşitliliğe uyum sağlayacak şekilde seçilimden geçirildiler. Bu sebeple çiftçi tohumları çeşitlilik ve değişkenlikte zenginler. Tohumları yeknesak ve durağan yapabileceğimize sadece sanayi lobisince dayatılan yasalarda inanabiliriz; gerçek hayatta, bu onları yasaklamak demektir. İçinde genetik çeşitlilik olmadan, sadece yeknesak ve durağan olan tohumların ticaretine izin vererek, Avrupa Yönergeleri tarımsal biyoçeşitliliğin tahribatını daha da güçlendiriyor.

Hakimler “resmi muhafaza katalogu”nda belirlenmiş özel koşulların yeterli olduğunu ileri sürüyorlar. Eğer bu özel koşulları incelemiş olsalardı, sanayi normlarınca kabul edilen açılımın, hiçbir şekilde genetik çeşitliliğe imkan vermediğini, ve dayatılan ticaret sınırlamalarının hiçbir şekilde ekonomik sürdürülebilirliğinin olmadığını görürlerdi. Bu yeni muhafaza kataloğunun iki buçuk yılında, 10’dan daha az Fransız tohumunun kaydının yapılmış olması, katalogun başarısızlılığının kanıtı değil de nedir? Çiftçiler, tohumları yeni ekim koşullarına uyumlaştırmak için geliştiremeden, sadece mumyalanmış tohumları kullanarak nasıl tohumların çeşitliliğini koruma ve sürdürülebilir kullanımına katkı verebilirler?

Hakimler, tarımsal verim hedefine gönderme yapıyor ve sadece standarlaştırılmış tohumların bu hedefi karşılayabileceğini iddia ediyorlar. Oysa, bu tohumlar iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlamaktan acizler; bizi gittikçe daha fazla zehirli gübre ve ilaca mahkum ediyorlar; çevreyi ve yabani biyoçeşitliliği tehdit ediyorlar ve öldürücü patojenlerin çıkmasına sebep oluyorlar. Bu verimlilik odağı bir çıkmaz sokak, ki bunu Avrupa vatandaşları ve tüketicileri artık istemiyor. Tohum çeşitliliği, bir avuç çok uluslu GDO-ilaç firmasına hammadde sağlamaktan ileri gidemeyen gen bankalarının buzluklarından acilen çıkmalı.

 

“Havuç Düşkünleri Birliği – Croqueurs de Carottes”  kataloga kabul edilmeyen geleneksel tohumların satışına devam edecek; herşeyden önce, çünkü bunlar bahçe sahiplerine, sebze yetiştiricilerine ve müşterilere tam bir memnuniyet sağlıyor. Ayrıca çünkü, Avrupa Birliği Yönergeleri  “ticari olmayan” ve kendi tüketimine yönelik bir bahçe üretimini hedeflediği sürece halen bunların ticaretine olanak veriyor. Ancak devam eden reform projeleri, bu son özgürlük alanını da tehdit ediyor. 

Haklarımız ancak biz onları kullanmadığımızda çökerler; Haklarımızı kullanalım.

Bu sebeple, avrupa hakimlerinin onayı olsun olmasın, Köylü Tohumları Ağı (le Réseau Semences Paysannes) ve Havuç Düşkünleri Birliği (les Croqueurs de Carottes) tarla ve bahçelerdeki ekilen çeşitliliği yaşatmaya ve yaymaya devam edeceklerdir.

www.semonslabiodiversite.com

Genetik çeşitliliği barındıran köy/yerel çeşitlerinin tohumlarının satışının yasağının teyyidiyle AB’deki mahkeme kararıyla bu bitkilerin serbest elden ele geçip yaşaması için bir kanal daha kapalı kalmaya devam ediyor. Talihsiz bu kararda başlıca getirilen gerekçe, tarımda verimliliğin önceliğinın desteklenmesinin devamı idi. Halbuki bizim günümüze kadar, tek kavramı olan bu önceliğin sağlık ve çevrede ne kadar soruna neden olduğu yaygın olarak anlaşıldı. Tüketiciler, üreticiler ve yerel ve ulusal yönetimler, daha sağlıklı alternatifler aramaya başlamış bulunuyor. Gıda üretiminin birçok yanıyla mercek altına alındığı günümüzde; çevre ve insan sağlığı için bilinen tüm sorunlarıyla beraber verimliliğin tek kavramı olarak gözetilmesi, zamanımıza uygun bir yaklaşım görünmüyor.

col2

Tohum

Sevdiğimiz bitkilerin yaşaması ve devamlı gelişmesi için tohumlarını alıp tekrar ekmemiz lazım. Çok sayıdaki tür için, tohumlarının bitkiden nasıl alınıp saklamamız gerektiği anlatılıyor.
devamı...

 

Bahçe

Bahçevanlık bilgileri engin deniz! … Bir yerden başlamak yeterli. Tecrübeli bahçıvandan ilk başlayanlara kolay gelecek, kolay gezinebilir bir bahçecilik rehberi.
devamı...

 

Bitki Evrimi

Genler, canlı maddeye şekil verendir. Bitki genetiğini yönlendirme işini de, insan ve doğa bölüşüyor. Atalarımızın yaptıkları gibi... Sağlıklı ve sağlığımızı koruyan bitkilerin genetik potansiyelini destekleyen basit yöntemleri anlatan denemeler, incelemeler.
devamı...