Djerba Deklarasyonu

Djerba deklarasyonu

2006 senesinde katıldığımız Akdeniz Bölgesi Köylü Tohum Platformu deklarasyonu. Platform, Avrupa Tohum Ağı (Semences Paysannes) ve Akdeniz ülkelerinden belli bir sayıda çiftçi grubu ve STK’dan oluşturulmaktadır.

Kasım 2006

Çeviren: Hakan Arslan

Bizler, gerek “köylü tohumlarının”* Akdeniz Havzası dolayında, hem ortak bir miras olması ve hem de kalite ve besinsel egemenlik açısından, gerekse de köylü tarıminin bunların korunması, saklanması ve değerlendirilmesi bağlamında taşıdığı öneme tümüyle vakıf olan,

Modern endüstriyel çeşitlerin ve transgenler ile bunları çeşitliliğin orijinal kaynağını teşkil eden merkezlere yayma yönünde zorlamalar uygulayan tarım endüstrinin, geleneksel zırai sistemler ve çiftçilerin hakları üstünde sallandırdığı tehditlerin farkında olan,       

Tunus Hükümeti’nin, Tarım Bakanlığı nezdinde balıkçılıktan sorumlu Devlet Sekreteri olan Bay Aberrazak DAALOUL vasıtasıyla ifade etmiş olduğu, biyolojik ve tarımsal çeşitliliğin korunması yönündeki kaygıları tümüyle paylaşan,

5, 6 ve 7 Kasım 2006 tarihinde, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, Tarım Kalkınma Bakanlığı, Tüketicileri Koruma Örgütü, Tunus Çiftçileri Ulusal Birliği (Tunus), BEDE, Köylü Tohumu Ağı, Toprakta Dayanışma örgütleri (Fransa), (İtalya) Latium Bölge Hükümeti ve de Napoli Bölgesi Hükümeti’nin (İtalya) desteğiyle, Sürdürülebilir Kalkınma Birliği (Médenine, Tunus) tarafından örgütlenmiş olan Köylü Tohumları Üzerine Akdeniz Buluşması’nın katılımcıları,

1.  Beslenme ve tarıma tahsis edilmiş olan yetiştirilmiş bitkilerin çoğunluğunun orijinal çıkış noktasını teşkil eden —ki bu, geçmişin olduğu gibi, bugünün de gerçekliğidir— Akdeniz sahası çiftçi ve köylülelerin, kuşaktan kuşağa paylaşagelmiş olduğu ortak bir miras olan köylü tohumlarının korunması yönündeki taahüdümüzü teyit ettiğimizi;     

2.  Çiftçilerin, bölgenin köylü tohumlarının korunması, kullanılması, yeniden ekilmesi, karşılıklı değişimi, satılması değiş tokuş edilmesi ve kollanması bağlamındaki haklarının korunması gereğini temel aldığımızı;

3.  Tohumlar ve bitkiler, GDO’lar ve biyolojik kaynakların korunmasıyla ilgili düzenleyici çerçevelerin yaşama geçirilmesi yolunda, köylü örgütleri, tüketicileri koruma dernekleri ve biyolojik çeşitliliği koruma derneklerinin aktif katılımını güçlendirme ve pekiştirme irademizi;

4. Faaliyetlerimizi, duyarlılığın artırılması, eğitim, enformasyon, sivil toplumun ve bilhassa köylü örgütlerinin köylü tohumlarının korunması davasına aktif katılımının sağlanması yönünde sürdürme kararlılığımızı;

5.  Köylü tohumları konusunda bir Akdeniz ağı inşaa etme fikrine desteğimizi 

beyan ederiz.

* Tohumdan anlaşılması gereken, gerek tohum olsun, gerekse yumru, dikim için kesilmiş dal, aşı filizi veya bitkiler olsun, yeniden üremeyle ilgili olan her türlü materyaldir.

col2

Tohum

Sevdiğimiz bitkilerin yaşaması ve devamlı gelişmesi için tohumlarını alıp tekrar ekmemiz lazım. Çok sayıdaki tür için, tohumlarının bitkiden nasıl alınıp saklamamız gerektiği anlatılıyor.
devamı...

 

Bahçe

Bahçevanlık bilgileri engin deniz! … Bir yerden başlamak yeterli. Tecrübeli bahçıvandan ilk başlayanlara kolay gelecek, kolay gezinebilir bir bahçecilik rehberi.
devamı...

 

Bitki Evrimi

Genler, canlı maddeye şekil verendir. Bitki genetiğini yönlendirme işini de, insan ve doğa bölüşüyor. Atalarımızın yaptıkları gibi... Sağlıklı ve sağlığımızı koruyan bitkilerin genetik potansiyelini destekleyen basit yöntemleri anlatan denemeler, incelemeler.
devamı...