Avrupalı Köylü Tohum Ağı, Küresel Tohum Bankasını Sorguluyor: Anahtarı Kimde Olacak?

2008  Avrupalı Köylü Tohum Ağı, Küresel Tohum Bankasını Sorguluyor: Anahtarı Kimde Olacak?

25 Şubat 2008

http://www.semencespaysannes.org/arche_noe_vegetale_qui_aura_clef_porte_115-actu_38.php

Çeviren: Emanetçiler Derneği

Tıpkı yüzyıllar öncesi korsanlarının yapmayı tahayyül ettikleri gibi, günümüzün en zengin insanları da toprak ve atalarımızın insanlığa ve çocuklarımıza miras bıraktıkları en kıymetli hazine—yani, tüm yiyecek çeşidinden tohumları—güvenli bir yerde gömmeyi planlıyorlar. Fakat bizim bilmediğimiz, bunları koruyacak zıhrlı kapının anahtarının kimde olacağıdır.

Küresel Tohum Ambarı’nın açılışı, dünyanın en ücra köşelerinden biri olan, Norveç’teki Spitsbergen Adası’nda bulunan Svalbard’da 26 Şubat’ta gerçekleştirilecektir. Bu proje, dünyada var olan tüm tohum çeşitlerini bir depoda bir araya toplamak amacıyla ve Norveç Hükümeti, Global Crop Diversity Trust (Küresel Tarımsal Bitki Çeşitliliği Vakfı), Nordic Gene Bank arasında varılan üç taraflı bir anlaşmanın sonucunda oluşturulmuştur.

 Bill ve Melinda Gates Vakfı, Rockefeller Vakfı, DupontPioneer, Syngenta AG, Syngenta Vakfı ve Uluslar arası Tohum Federasyonu, dünya tohum endüstrisi lobi grupları vs. tarafından finanse edilen ve desteklenen vakıf, bu tohum bankasının faaliyetlerini finanse edecektir.

The Réseau Semences Paysannes (Fransa’daki Köylü Tohum Ağı), çeşitli sebeplerden dolayı, özellikle bu insiyatif ile ilgili kaygılar taşımaktadır.

Bu tohum bankasını finanse eden çokuluslu endüstri kuruluşları ve şirketleri, bir yandan kendilerini bu tohum “koruma” projesinin içerisine hevesle atarken, öte yandan dünyanın genetik kaynaklarını tahrip etmek için gerekli tüm koşulları yaratırken:

1- Onlar, tüm gezegende, köylüleri çiftlikte üretilen tohumları muhafaza etme, kullanma, değiş-tokuş yapma ve satma haklarından yoksun bırakan kurallar dayatmaktadırlar. Tohum endüstrisi, köylüler tarafından seçilen tohumları, bedelsiz olarak tarlalardan aldıktan sonra bunları kendi “fikri mülkiyet”leri olarak göstermek üzere tasarlanmış genetik damgaları ile markalamaktadırlar. Bu kurallar aynı zamanda, “serbest pazar” adı altında, köylülerin kendi tohumlarını el değiştirmelerine peyderpey engel koymaktadır. Üstelik kurallar, köylüleri, satış için gerekli resmi kataloglarda kaydedilebilen yegâne tohumlar olan endüstrinin üretilmiş tohumlarını almaya zorlamaktadır. Pek çok ülkede, köylüler artık kendi hasatlarından yeniden tohum ekme haklarına bile sahip değiller.

2- Onlar, köylülerin artık hasatlarından tohumlarını tekrar ekememelerini sağlamak için, tohumları patentli genler ile markalamayı ve bu tohumları kısırlaştırmayı amaçlayan genetik teknolojilerini finanse etmek için milyarlarca doları harekete geçiriyorlar. Bu programların pek çoğunun gerçekleştirmeye çalıştığı çılgın fantezi, geleceğin tüm bitkilerini suni genlerden imal etmektir. Bu çağdaş korsanlar böylece, artık tohum bankasının anahtarına ihtiyaç duymama ve yalnızca, ambardaki tüm tohumların gen zincirlerinin haritalarının korunduğu bilgisayarın anahtarına ihtiyaç duyma beklentisi içerisindedirler.

3- Onlar, hizmetlerde ticaret özgürlüğü adı altında, hükümetleri ulusal tohum bankalarını finanse etmeyi amaçlayan kamu politikalarını terk etmeye zorlamaktadırlar. Basit bir biçimde çöpe atılmayan ulusal tohum koleksyonlarının çoğu, tarlalarından alınmış tohumlarını bulmak isteyen köylülerce anlaşılmayan, tohumların numaralar yoluyla listelendiği büyük uluslararası koleksiyonlarına eklenip kaybolmaktadır. Ayrıca koleksyonlar, daha sonra genetik mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere, genetik dijital versyonuna indirgenip bilgisayarlarda saklanmaktadır..

4- Onlar, genetik olarak değiştirilmiş organizma (GDO) ve diğer ileri teknoloji tohum kültürünü küreselleştirmek amacıyla, saldırgan ticari stratejiler benimsemektedirler, dolayısıyla çiftlik tohumlarının çeşitliliğini tehdit etmektedirler. Ayrıca, patentli GDO’lar, kalmış olan tohum koleksiyonlarına, tohumların menşe topraklarına ve her çeşit ekinlere de sızmakta ve zamanla teker teker kendi genetik olarak değiştirilmiş organizmalarını bunlara da bulaştırarak kirletmektedirler. Böylece bir avuç çokuluslu şirket, köylülerin ekip biçme haklarını ve insanların kendi kendilerini besleme haklarını yok etmenin eşiğindedir. Onların genetiğiyle oynanmış tohumları kimyasal gübreler ve ilaçlar olmadan yetişemediği gibi, iklim değişikliklerine de uyum sağlayamazlar. Ancak tohumların tarlalarda ve köylüler tarafından üretilmesi ve seçilmesi, insan ve toprak sağlığını önemseyen bir tarzda bu sorunlarla başa çıkabilir.

Réseau Semences Paysannes, uluslararası biyolojik çeşitlilik antlaşmaları uyarınca:

- Her ülkenin, köylülerin tarlada üretilen tohumları muhafaza etme, kullanma, değiş-tokuş yapma ve satma haklarını kabul etmesini ve korumasını,

- Tohum bankalarına kilitlenen tüm tohumların, alındıkları ülkelere ve köylülere geri verilmesini ve korumacılıkta öncelik,çiftliklere verilmesini,

- Mevcut durumda bitki biyoteknolojisi araştırması üzerine harcanan paraların, köylü kadınların ve erkeklerin bioçeşitliliğin korunmasına ve yenilenmesine ve kendi toplumlarının gıda özerkliğine katkı sunmaya devam etmesine olanak sağlayan katılımcı ıslah programlarına aktarılmasını

talep eder.

Eğer tohum, bir ekin olarak yetişme olanağı bulamadan bir mağaraya kilitlenirse, bioçeşitliliğimiz yok olacaktır. Tohumlar, ancak eğer dünyanın dört bir yanında köylülerin topraklarında korunur ve geliştirilirse kurtarılabilir.

col2

Tohum

Sevdiğimiz bitkilerin yaşaması ve devamlı gelişmesi için tohumlarını alıp tekrar ekmemiz lazım. Çok sayıdaki tür için, tohumlarının bitkiden nasıl alınıp saklamamız gerektiği anlatılıyor.
devamı...

 

Bahçe

Bahçevanlık bilgileri engin deniz! … Bir yerden başlamak yeterli. Tecrübeli bahçıvandan ilk başlayanlara kolay gelecek, kolay gezinebilir bir bahçecilik rehberi.
devamı...

 

Bitki Evrimi

Genler, canlı maddeye şekil verendir. Bitki genetiğini yönlendirme işini de, insan ve doğa bölüşüyor. Atalarımızın yaptıkları gibi... Sağlıklı ve sağlığımızı koruyan bitkilerin genetik potansiyelini destekleyen basit yöntemleri anlatan denemeler, incelemeler.
devamı...