Ekim ayı Hyderabad, Hindistan’da CBD (Convention on Biodiversity, Biyoçeşitlilik Antlaşması)’nin 11. Taraflar Konferansı yapıldı

2012  Ekim ayı 2012’de Hyderabad, Hindistan’da CBD (Convention on Biodiversity, Biyoçeşitlilik Antlaşması)’nin 11. Taraflar Konferansı yapıldı

http://biodiversity-l.iisd.org/news/cbd-cop-11-adopts-interim-target-and-roadmap-for-resource-mobilization/

19 Ekim 2012 tarihinde Hyderabad, Hindistan’da CBD (Convention on Biodiversity, Biyoçeşitlilik Antlaşması)’nin 11. Taraflar Konferansı sona erdi. Birkaç gün tarihte konferansta çıkan kararlar son haliyle henüz yayımlanmamış olsa da CBD gözlemcisi IISD (Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü), çeşitli konularda 33 karar ile konferansın belki en önemli çıktısı, delegelerin 2015 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere doğru biyoçeşitlilik ile ilgili finans kaynaklarının ikiye katlanması, ve 2020’ye kadar finansmanın en azından bu düzeyde korunması oldu. Bununla beraber IUCN, temel bilgilerin sağlıklılığının iyileştirilmesi ve koruma yönünde kaynak kullanımının takibinin raporlaması konulu iki yeni hedef belirlendiğini aktarıyor.

http://www.iucn.org/?11302/UN-Biodiversity-talks-move-forward-but-nature-needs-more---IUCN

IUCN (Internation Union for the Conservation of Nature, Doğanın Korunması için Uluslararası Birlik), 2020 koruma hedeflerine doğru kaydedilen ilerleme iyi derecede olmasına rağmen dünyada tüm canlıların yaşamasına dair hedeflere ulaşılması için çabaların acil biçimde pekiştirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Ülkeler, maddi desteklerin daha fazla olması ve daha etkili biçimde yönetilmesinin gerekliliği konusunda hemfikir ancak kullanımının başarılı olabilmesi için finansın ne kadar olması gerektiği üzerinde anlaşamadıkları belli oldu. Julia Marton-Lefèvre, IUCN Genel Yönetici’sine göre “Biyoçeşitliliği korumak ve doğal dünyayı kurtarmak için kamu fonlarının miktarları konusundaki fikir ayrılığı, başka kaynaklardan destek araması için yeni yolların öneminin altını çiziyor.” 

Konferansın havasından bir soluk adına..

CBD sürecine katılan uzmanlardan International Plant Genetic Resources Institute  (IPGRI)’de Üst Düzey Bilimci (Senior Scientist) ve Uluslararası Etnobioloji Topluluğu [International Society of Ethnobiology] başkanı Pablo Ezyaguirre, biyoçeşitlilik ile insan kültürleri arasında bağ kuruyor.

http://www.bioversityinternational.org/announcements/more_recognition_for_indigenous_communities.html

UNESCO ve CBD Sekreteryası’nın ortak programın parçası olarak CBD toplantısı yan etkinlikten bir rapor – 10.10.2012, Hyderabad

“Kültürel çeşitlilik ve biyolojik çeşitlilik birbirini tamamlayan ve güçlendiren, aynı zaman birbirine bağlı, olgular; biz de marjinalleşmeden biyoçeşitliliği yöneten yerel halkarın kendi topraklar üzerinde yaşama hakını tanımamız gerek”: bu, yerel bilgi sistemleri ile biyoçeşitliliğin daha etkili biçimde yönetmek konusunu ele almak için toplanan bir uzmanlar panelinin bu hafta Hyderabad CBD toplantısında varılan bir konsensüsü ile anlaşılmıştır.

Panelin bir katılanı Bioversity’de üst düzey bilim insanı Pablo Ezyaguirre, yerel bilgi ve kaynakları kendi kültürel bağlamından ayırmak olan bugünlerin arastırma pratiği, “bir kekteki kuru üzümleri bir bir çıkarıp geriye kırıntılarını bırakmak gibi” diye aslında keki bir araya tutan kültür olduğunu ifade etti.

“Herkes bir toprak parçasına bakar, kendi kültürel perspektifine göre farklı algılayabilir. Biri, sulak bir yer görüp “burada ayakkaplarım kirlenecek” diye düşünebilir, başkası bakıp burası bir şeleri yetiştirmek için ideal bir yer, bir başkası kutsal değerlerinin olduğu bir yer diye düşünebilir.  (..)

Doğal Adalet (Natural Justice) grubundan Harry Jonas, bu konuda ilerlemenin kaydoldu fakat yerel halklara daha etkili biçimde ifade hakkı tanımasınının önemini vurgulayarak kültürel çeşitlilik ile biyoçeşitlilik arasındaki bağlantılarının hukuki korumasının güçlendirmesi için çağrı yaptı:

“Hukukta kültürel ve biyolojik çeşitliliğin koruması henüz genç bir bilim alanı. Yasalar, yerel toplulukların dışardan gelen etkilere karşı hazırlık düzeyini blirlemesinde önemli bir faktör.  ... Topluluklara, kültürleri ve etraflarındaki doğal çevre arasındaki bağlarını korumaları için imkan sağlamamız gerekir.”

Ezyaguirre, yerel topluluklarında barınan bilgi gerçek bilginin olduğunu kabul etmemiz konusunda konuşmasını sürdürdü. Söz konusu kabülünden bir örnek verdi:

“40 yıl önce Antarktiktika’daki yerel halklar doğa çevresi hakkında bize doğru şeyler anlatıyorlardı fakat bilim insanları kulak vermediler. Sonunda bilim dünyası, yerel bilime dikkat etseydiler çalışmalarında 10 yıl kazanabildiklerini ifade etmeye başladı. Ben 10 yıl beklemek istemiyorum. Bu gibi bilgileri ancak belli bir yerde yaşayarak edinebilirsiniz ve yerel halklar bu bilgileri taşıyorlar. Bazı üst düzey ekip bugünlerde bunu görmeye başladı.”

------------------------------

Ezyaguirre ve arkadaşları ayrıca bu makalede da bütünlüklü koruma bakış açısının önemli bir parçası üzerine parmak basıyor: ev bahçeleri.

www.bioversityinternational.org/.../Home_gardens_review_paper.pdf

col2

Tohum

Sevdiğimiz bitkilerin yaşaması ve devamlı gelişmesi için tohumlarını alıp tekrar ekmemiz lazım. Çok sayıdaki tür için, tohumlarının bitkiden nasıl alınıp saklamamız gerektiği anlatılıyor.
devamı...

 

Bahçe

Bahçevanlık bilgileri engin deniz! … Bir yerden başlamak yeterli. Tecrübeli bahçıvandan ilk başlayanlara kolay gelecek, kolay gezinebilir bir bahçecilik rehberi.
devamı...

 

Bitki Evrimi

Genler, canlı maddeye şekil verendir. Bitki genetiğini yönlendirme işini de, insan ve doğa bölüşüyor. Atalarımızın yaptıkları gibi... Sağlıklı ve sağlığımızı koruyan bitkilerin genetik potansiyelini destekleyen basit yöntemleri anlatan denemeler, incelemeler.
devamı...