Küçük çiftçinin insan hakları adına verdiği mücadelesi için bir zafer

2012 Küçük çiftçinin insan hakları adına verdiği zor mücadelesi için bir zafer

http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/human-rights-mainmenu-40/1302-victory-in-hard-fought-struggle-in-defense-of-the-human-rights-of-peasants

BM’in bir kararı, küçük çiftçilerin ve diğer, kırsal alanlarda çalışanların haklarını korunmasına dair yeni uluslararası bir düzenleme için ipucu veriyor. 

BM İnsan Hakları Konseyi’nin tarihi kararı; tahminen 1.2 milyar küçük çiftçi ve kırsal alanlarda çalışanların hakları için yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu düşündurüyor.  Karar (A/HRC/21/L23) <http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&se=133&t=4> yakın tarihlerde toprak, su, gıda fiyatları ve iklim, krizleri gibi yaşanan yeni zorluklar açısından ve özellikle küçük çiftçinin gıda üretiminindeki anahtar rolü göz önünde bulundurularak tarihi önemde. 

BM İnsan Hakları Konseyi kararı 27 Eylül, 2012’de 23 Üye Ülkesi kabul, 12si çekilme ve 9u red oyuyla onaylandı. (...)

 

Madde 1’de küçük çiftçi ve kırsal alanda çalışan diğer insanlar için tanımlar veriliyor. Bu insanların yaşam hakkı ve yaşam standardının yeterli olması hakkını (Madde 3); örgütlenme, görüş ve ifade haklarını (Madde 12); adalete erişim hakkı (Madde 13) teyyid ediliyor. Ayrıca ayırımcılığa karşı korunmayı güçlendiren yeni haklar tanınıyor. Bunlar içinde; toprağa ve bölgeye (Madde 4); tohumlara ve geleneksel tarımsal bilgi ve pratiklere (Madde 5); tarımsal üretim araçlarına (Madde 6); bilgi ve tarımsal teknolojiye (Madde 7); tarımsal üretim için fiyatları ve piyasaları belirlemeye (Madde 8); yerel tarımsal değerlerin korunmasına (Madde 9); biolojik çeşitliliğe (Madde 10); ve çevreyi korumaya dair haklar bulunmaktadır.  

Küçük çiftçilerin haklarının tanınması ve korunması için bu çağırı, tabandan gelen bir sürecin sonucu. Süreç, Endonezya’da 12 yıl önce, Via Campesina üyesi Serikat Petani Endonezya (SPI), bölgesel ve uluslararası düzeyine bir inisiyatifi taşayarak başladı. Sonra Cakarta’da 2008’de Küçük Çiftçi Hakları Uluslararası Konferansı sırasında Küçük Çiftçi Kadınlar ve Erkekler Hakları Deklarasyonu hazırlandı. Üyelerini konu hakkında dünyaca yokladıktan sonra Via Campesina, inisiyatifi BM’e getirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi kararının onaylanmasıyla BM, küçük çiftçi olmaksızın açlık ele alınamayacağını kabul ediyor. Küçük çiftçiler açlık, yoksulluk ve iklim ile bağlantılı problemleri çözmesinde kilit rol oynuyor. Karar ile BM’in ülkeler arası, küçük çiftçiler ve kırsalda çalışanlarla bir danışma sürecine girmesi gerektiği anlaşılıyor. (...)
  

Boliviya Elçisi Ancelika Llanos, konseye kararı aktaran konuşmasında, “Fakirlik ve açlık hala büyük ölçüde kırsal bir problem ve kırsal bölgelerde zorluk çeken gıda üretenlerdir, bu da en büyük payıyla gelişmekte olan ülkelerde. Son raporunda Danışmanlık Komistesi, uluslararası insan hakları için mevcut hukuki araçlar, küçük çiftçilerin ve kırsalda çalışanların haklarını korumak için yetersiz olduğunu tespit etti” diye belirtti. (...)

En son, söz konusu kararda, Danışmanlık Komitesi tarafından hazırlanan, küçük çiftçi ve diğer kırsalda çalışan insanların hakları konusunda bir deklarasyonun taslağının tartıştırılması, tamamlandırılması ve BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunması üzere ucu açik bir devletler arası Çalışma Grubu’nun oluşturulması için bir madde var. La Via Campesina, bu kararı hoş karşılıyor ve ilgili çekirdek grubu ile beraber koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi için kararlılığını paylaşıyor. Uluslararası Küçük Çiftçi Hareketi bu inisiyatife aktif ve yapımcı biçimde katkı koyması için ülkeler, sivil tolum ve tum iligili taraflar ile uluslararası düzeyde el birliği yapması için çaba sarfetmeye devam edecek.

Bu, tüm dünyanbın küçük çiftçileri için gerçekten küçük bir zaferdir. Mücadele devam ediyor.

col2

Tohum

Sevdiğimiz bitkilerin yaşaması ve devamlı gelişmesi için tohumlarını alıp tekrar ekmemiz lazım. Çok sayıdaki tür için, tohumlarının bitkiden nasıl alınıp saklamamız gerektiği anlatılıyor.
devamı...

 

Bahçe

Bahçevanlık bilgileri engin deniz! … Bir yerden başlamak yeterli. Tecrübeli bahçıvandan ilk başlayanlara kolay gelecek, kolay gezinebilir bir bahçecilik rehberi.
devamı...

 

Bitki Evrimi

Genler, canlı maddeye şekil verendir. Bitki genetiğini yönlendirme işini de, insan ve doğa bölüşüyor. Atalarımızın yaptıkları gibi... Sağlıklı ve sağlığımızı koruyan bitkilerin genetik potansiyelini destekleyen basit yöntemleri anlatan denemeler, incelemeler.
devamı...