Küçük Çiftçi Tarımını Korumu Birlikleri (ÇİTAK)

2012 Küçük Çiftçi Tarımını Koruma Birlikleri (ÇİTAK)

Çeviren: Zeynep Bilgi Buluş

ÇİTAK nedir?

ÇİTAK, küçük çiftçi tarımının korunması amaçlı bir birliktir. Civarda, toplumsal olarak adil ve ekolojik olarak sağlıklı bir tarımı desteklemeyi ve farklı tüketmeyi arzulayan bir grup ile yerel bir çiftlik arasında işbirliği zihniyetiyle kurulmuş bir ortaklığa dayanır. ÇİTAK'lar, organik çiftliğin ürünlerinden oluşan «

sepetlerin » dağıtılması sistemi üzerine kurulmuştur. Tüketici grubu ve üretici arasında ortak olarak geliştirilmiş bir dayanışma anlaşmasıdır. Coğrafi konum ve üretim tipine göre belirli süre için tanımlanmış üretimin bir bölümünü avans olarak ödeyen tüketicinin mali taahhütünü tanımlar. Sistem tüketicinin sorumluluk üstlenmesi ve güveni üzerinde işler.

Özellikleri:

ÇİTAK'ları diğer « organik sepet » veya « çiftçi sepeti » çözümlerinden ayıran şey, 6 taahhüte olan saygıdır :
Tüketici tarafında
- Belirli bir süre zarfında gerçekleşecek hasadın bir bölümünün avans alımı ile mali taahhüt
- Üretimin iniş-çıkışlarında çiftçi ile dayanışma ile ekonomik ve ahlaki taahhüt
- Yapının yaşamına katılımı ile birlik olma taahhüdü

Üretici tarafında
- Kaliteli ürünler sağlamaya yönelik teknik ve ekonomik taahhüt
- Tüketicinin yaşamına katkıda bulunarak birlik olma taahhüdü (eğitim, etkinlik düzenleme, bilgilendirme rolü)
- İşletmelerinin döngüsünde şeffaf olma taahhüdü (ekonomik durum, ürünlerin orijini, üretim yöntemleri)

Faydaları:

Karşılıklı taahhütler sayesinde, her bir ÇİTAK pekçok fayda sunar:

Sağlıklı beslenme ve korunan bir çevre: Ürünler taze, mevsime uygun, çeşitlenmiş, sentetik kimyasal ürünlerce kirlenmemiş, olgunlaştıkları ölçüde sepette olur. Çiftliklerin civarda olması (en fazla 100 km mesafede) taşımayı ve ambalaj ihtiyacını en aza indirir.

Dayanışmaya dayanan, toplumsal ve etkin bir yerel ekonomi: Tüketiciler, üreticilerle beraber tarımsal üretime dayalı doğal fayda ve riskleri paylaşır. Estetik standartlar göz önünde bulundurulmadan, üretimin tamamı değerlendirilir. Üyelik ücretleri piyasa fiyatları üzerinden değil, üretici ve tüketici tarafından ortak ve şeffaf bir şekilde belirlenen üretimin gerçek maliyetleri üzerinden sabitlenir. Avans ödeme, çiftçiye sabit bir gelir ve borçlanmaya gerek duymadan gereçlerini temin edebilme garantisi verir. ÇİTAK'lar, genç çiftçilerin en az maliyetle yerinde kalmasına ve tarımsal işgücünün devamlılığına imkan sağlarken, büyük marketlerin döngüsüne girmeden, yaygın tarımsal üretimden ekolojik üretim modellerine geçişi kolaylaştırır.

Toplumsal bağlar ve eğitimden, tat ve çevreye: Çiftçi, her ürün hasadında, ürünlerini ve işini tüketicilere gösterebilmek için hazır bulunur. Çiftlikte bazı etkinlikler düzenlenir; bazı ÇİTAK'lar yemek atölyeleri veya çocuk bahçeleri düzenler. Çiftlikle kurulan bu bağlar bir güven ilişkisi oluşturur.

(KüçüK) Çiftçi Tarımını Koruma Birlikleri (ÇİTAK)

http://www.aperitif-responsable.com/2008/03/28/ association-pour-le-maintien-de-l%E2%80%99agriculture-paysanne-lamap/

Bir ÇİTAK nasıl çalışır?

Komite

Çiftçi, yöneticiler ve pekçok tüketici üyeden oluşan bir komite, genelde ÇİTAK'ın karar verici organıdır. Orta ve uzun vade hedefleri belirler, bütçeyi oluşturur, dış ilişkileri geliştirir, çiftlikte veya dışarda etkinlikler düzenler vb. Yıllık buluşmalar, üyelere mektup, zaman zaman yapılan anketler, çiftlik ve üyeleri arasındaki temel iletişime veri temin eder.

Finansman, üyeler ve örgütlenme

Bir çiftçi, tüketici grubundan gelen bir komitenin desteği ile, yıl içindeki üretiminin maliyetlerini tahminler. Bu bütçe tüm ücretleri, dağıtım masraflarını, tohum ve diğer girdi yatırımlarını, toprak kirasını, tarımsal araçların bakım ve onarım giderlerini kapsar. Bütçe oluşturulduktan sonra, kayıtlı kişi sayısına bölünür ve böylece üye başına katkı payı belirlenir. Bu katkı genellikle iki bölümde ödenir: ilkbahar/yaz dönemi ve sonbahar/kış dönemi.

Sepet

Bir sepet genellikle dört kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenlenir. Sebzeler yanında, çiçek, meyve, et, yumurta ve süt ürünleri de ÇİTAK'lar tarafından sağlanabilir ürünlerdendir.

Sağlıklı ve mevsimlik ürünler

Katkılarının karşılığı olarak, ÇİTAK üyelerine altı ay boyunca her hafta sağlıklı, taze toplanmış, yerel ürünlerden oluşan bir sepet gönderilir. Üyeler sebze ve otlarda çok çeşitliği tercih ederek, üretimde de çeşitlendirilmiş geleneksel ve organik tarımı teşvik ederler. Bu çeşitlendirme, risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olduğu gibi, toprağı da zengileştirir. Dönüşlü ürün (rotasyon), haftalık dağıtım için gerekli sebze ve meyvede sürekliliğe olanak verir. Ürün çeşitleri her mevsim değişik olduğundan, yerel ve mevsimlik üretime göre sepetler içerik ve boyut olarak farklılık gösterebilir.

ÇİTAK'ların avantajları

ÇİTAK'lar, çiftçiye, tarım uygulamlarına ve bir çiftliğin veya üyelerin özel ihtiyaçlarına bağlı olarak çok çeşitli olabilirler. Üyelik, düşük gelirli aileler, evsizler ve emekliler dahil herkese açıktır. ÇİTAK'ların çoğu, üyelerini çiftlikleri ziyaret etmeye davet eder ve gönüllü emeği teşvik eder. Belirli bir saat gönüllü destek vermeyi öneren bir üyeye indirimli sepet ve hatta bedava sepet sunulması sıkça rastlanan bir uygulamadır. Eğitim kanadı da sıkça uygulanan ve özellikle Birleşik Devletler'de pek çok üye grupca sevilen dağıtım için gerekli sebze ve meyvede sürekliliğe olanak verir. Ürün çeşitleri her mevsim değişik olduğundan, yerel ve mevsimlik üretime göre sepetler içerik ve boyut olarak farklılık gösterebilir.

ÇİTAK'ların avantajları

ÇİTAK'lar, çiftçiye, tarım uygulamlarına ve bir çiftliğin veya üyelerin özel ihtiyaçlarına bağlı olarak çok çeşitli olabilirler. Üyelik, düşük gelirli aileler, evsizler ve emekliler dahil herkese açıktır. ÇİTAK'ların çoğu, üyelerini çiftlikleri ziyaret etmeye davet eder ve gönüllü emeği teşvik eder. Belirli bir saat gönüllü destek vermeyi öneren bir üyeye indirimli sepet ve hatta bedava sepet sunulması sıkça rastlanan bir uygulamadır. Eğitim kanadı da sıkça uygulanan ve özellikle Birleşik Devletler'de pek çok üye grupca sevilen bir uygulamadır. Bazı çiftlikler için kavramın başarılı olmasının önemli bir parçasını oluşturur. Çıraklıklar bilginin uygulamaya konulması ve eğitici bir model imkanı sunar. ÇİTAK sisteminde, avantajlar arasında, ürünlerde en az kayıp ve israf da kayda değerdir. İsraf artık yoktur çünkü mükemmel formda olmayan meyve ve sebzeler bile dağıtılır, fazlalar yoksullara verilir.

Niçin (Küçük) Çiftçi Tarımını Koruma Birlikleri önemli?

• ÇİTAK, işeyiş konsepti içinde çiftçinin emeğini doğrudan değerlendirir.
• ÇİTAK yerel ekonomik bağımsızlık sağlar; bölgesel üretim alanlarının korunmasına katkı verir.
• ÇİTAK çiftçiler arasında iletişim ve işbirliğini teşvik eder.
• ÇİTAK çiftçilere ürünlerinin akışının garantisini verir. Böylece çiftçi, pazar aramak yerine zamanının tamamını daha iyi üretime adayabilir.
• ÇİTAK, belli bir bölgedeki biyoçeşitliliği ve çok çeşitte ürün yetiştiren küçük çiftlikleri destekleyerek tarımsal çeşitliliği korur.
• ÇİTAK köylü ve tüketici arasında diyalog geliştirir.
• ÇİTAK toplumsal sorumluluk ruhu ve yerel bölgeye hakimiyet geliştirir.
• ÇİTAK "gıdaya çiftçinin yüzünü verir" ve nasıl veya kim tarafından gıdalarımızın üretildiğinin anlayışını geliştirir.
• ÇİTAK, tarıma dair bir bilgiyi, mevsimlere ve çevreye saygıyı, eğitsel ve pedagojik bir aracı korur.

Kaynak: http://fr.ekopedia.org/Associations_pour_le_maintien_de_l'agriculture_paysanne

col2

Tohum

Sevdiğimiz bitkilerin yaşaması ve devamlı gelişmesi için tohumlarını alıp tekrar ekmemiz lazım. Çok sayıdaki tür için, tohumlarının bitkiden nasıl alınıp saklamamız gerektiği anlatılıyor.
devamı...

 

Bahçe

Bahçevanlık bilgileri engin deniz! … Bir yerden başlamak yeterli. Tecrübeli bahçıvandan ilk başlayanlara kolay gelecek, kolay gezinebilir bir bahçecilik rehberi.
devamı...

 

Bitki Evrimi

Genler, canlı maddeye şekil verendir. Bitki genetiğini yönlendirme işini de, insan ve doğa bölüşüyor. Atalarımızın yaptıkları gibi... Sağlıklı ve sağlığımızı koruyan bitkilerin genetik potansiyelini destekleyen basit yöntemleri anlatan denemeler, incelemeler.
devamı...